آرشيو


January, 2003

واقعي يا غير واقعي


وبلاگ سلمان: احتمالا از اين عكسهاي عجيب و جالب تو ميل باكستون زياد داشتيد : بوش داره كتاب بر عكس مي خونه … مايكل جكسون در حالات عجيب غريب … و البته خيلي از اين عكسها واقعي نيستند و به اصطلاح hoax هستند … اين صفحه تعدادي از اين عكسها را جمع آوري كرده و گفته كه كدوم واقعي و كدوم غير واقعيند …ايميل ويروسی


"مواد لازم:
1. مقداری سواد كامپيوتر (در حد ATTACH كردن يه فايل به يه ايميل)
2. مقادير متنابهی شيشه خورده (ذات بد، عقده خود كم بزرگ بيني، …)
3. يه چند تا ايميل آدرس به عنوان مقصد (مهم نيست از كجا مياد. RANDOM هم تايپ كنی بالاخره به يكی ميرسه!)

طرز تهيه: خيلی سخت نيست، هر بچه 2 ساله اي هم اين روزا بلده.

خوب، حالا يه ايميل ويروسی داريم كه ميتونيم به هر كی خواستيم بفرستيم. اما حالا چه كار كنيم كه طرف خر بشه و حتما ATTACHMENT ويروسی ما رو باز كنه، آخه ديگه ملت خبره شدند و از ناشناس ايميل بگيرند باز نميكنند.

آهان يه فكر خوب. فقط كافيه يه اسم وسوسه انگيز برای آدرس ايميلمون پيدا كنيم كه طرف مور مورش بشه (سعی كنيد درست بخونيد!) كه بازش كنه. چه اسمی بهتر از دختر ايروني. اصلا اينو برای هر پسری بفرستم آب از لب و لوچه اش راه ميفته و حتما فكر ميكنه يه نامه عاشقانه است و بازش ميكنه تا فقط بفهمه اون دختر دل از كف داده براش چی نوشته و قرار ملاقات كجاست!!

خوب از كجا اين آدرس رو جور كنم. آهان، قربونش برم ياهو و هاتميل كه نمردند. ايكی ثانيه ميشه يه ايميل گرفت. ( البته اگر اين اسم محبوب رو كسی قبلا رزرو نكرده باشه! ) خوب، خوشبختانه بعد از چند بار UNDERSCORE پس و پيش كردن قبول كرد. ديگه كار تمومه. فقط ميمونه دكمه SEND.

كليك….

كار تموم شد. حتما يه بيچاره ديگه هم كامپيوترش ويروسی شد و من يه ذره عقده حقارتم فروكش كرد….."

گاهی گداري: نخير، دوست عزيز. خودتي. اين يكی رو كور خوندي. به اين فكر كن شايد همه مثل تو اينقدر بدبخت ميل جنسيشون نباشند كه با ديدن يه كلمه دختر ايرونی هول بشن و از تعقل فاصله بگيرند. برو برای خاموش كردن سوزش درونت، راه ديگه اي پيدا كن!هيروشيما و صدام


حتما اين حكايت رو قبلا شنيدين، اما بخونيدش تا بعد عرض كنم:

سه نفر يه جا تو يه راهی گير كرده بودند، يه ماشين (يا هر چی ديگه) كه دو نفر جا داشته مياد و برای اينكه ببينه كدوم دو تا رو سوار كنه ميگه امتحان ميگيرم. از اولی ميپرسه انفجار اتمی تو كدوم شهر بوده، ميگه هيروشيما. به دومی ميگه چند نفر مردند؟ مثلا ميگه X نفر (عددش يادم نيست.) بعد چون هر دو درست جواب داده بودند و طبيعتا جا برای سومی نبوده بهش ميگه، خوب تو همه X نفر رو نام ببر!!

ماجرای اومدن وزير خارجه عراق به ايران و چهار شرط رئيس جمهور خاتمی هم تو اين مايه هاست. گفته صدام بايد قرار داد 1975 الجزاير رو بپذيره، قطنامه 598 رو هم بپذيره، غرامت هم بده، اسرا رو هم آزاد كنه، از مردم ايران هم معذرت بخواد. ( اين آخری ديگه منو كشته.) فكر كنم اگه خيلی محترمانه ميگفت غلط ميكنی بيای ايران، بهتر بود. آخه اصلا به قيافه صدام ميخوره كه چيزی رو قبول كنه!
اما اگه نظر منو به عنوان كارشناس سياسی بپرسيد، با اين يه كار موافقم.Web Analytics