آرشيو


June, 2004

CICADA


پيشگفتار
CICADA، جيرجيرك دشتي، و يا زنجره، حشره ايه كه زندگی بسيار جالبی داره. بعد از يه دوره جنينی يك هفته اي، به زير خاك ميره و 17 سال اونجا ميمونه. بعد از اون مياد بيرون، از پيله خارج ميشه و حدود چند هفته دوران بلوغ (و جفت گيري) رو ميگذرونه. بعد هم ميميره. نكته جالب اينه كه همه اونها با هم 17 ساله ميشن، يعنی هر هفده سال يكبار، سالی به نام سال CICADA داريم (مثل 76 سال يك بار ستاره هالي). امسال از اون سالها بود و چندين ايالت شرق آمريكا مورد حمله CICADA ها قرار گرفتند.

برداشت مردم پيش از آمدن CICADA ها
به گفته كسانی كه CICADA ها را از 17 سال پيش به خاطر دارند، اونها موجوداتی زشت هستند با صدای خيلی بلند و آزار دهنده كه زير دست و پا له ميشن، به سر و صورت ميخورند و چند هفته اي آرامش زندگی رو به هم ميزنند. بعد از مردن هم بوی بدی ميگيرند كه تا مدتها ميمونه.

برداشت خودم پس از وفات CICADA ها
اونها موجوداتی نازنين هستند. خيلی خوشكلن و كاری هم به كسی ندارند. صدا شون هم چندان آزار دهنده نيست. فقط در اطراف درختانی خاص وجود دارند. خيلی هم رومانتيك هستند! (تصور كنيد هفده سال زندگی در زير خاك برای يه هفته وصال يار!) و البته خنگ! به طوری كه اگه برعكس روی زمين بيفتند، نميتونند صاف بشن.

نتيجه گيري
زياد به تجربيات ديگران استناد نكنيد، مخصوصا اگه مال 17 سال پيش باشه!Web Analytics