آرشيو


October, 2004

به سلامتی


اين متن رو يكی از دوستان چند وقت پيش برام فرستاد. نميدونم منبعش كجاست. به سرقت ادبی متهمم نكنيد!

" به سلامتی گاو، چون كه نگفت من، گفت: ما

به سلامتی كرم خاكي، نه به خاطر كرمش، به خاطر خاكی بودنش

به سلامتی ديوار كه هر مرد و نامردی بهش تكيه ميكنه

به سلامتی مورچه كه تا حالا هيچ كس اشكش رو نديده

به سلامتی خيار، نه به خاطر خش، بلكه به خاطر يارش

به سلامتی شلغم، نه به خاطر شلش، به خاطر غمش

به سلامتی هر چی نا مرده كه اگر نامرد نباشه مردا شناخته نميشن

به سلامتی كلاغ، نه به خاطر سياهيش، به خاطر يه رنگيش

به سلامتی سگ، نه به خاطر پارسش، به خاطر وفاش "

پی نوشت: شبيه سبك نگارش داوود مير باقری و يا مسعود كيمياييه. بازيگری كه اينا رو هم ميگه بايد داريوش ارجمند باشه!تلفن به ايران


پيش برداشت: باورتون ميشه برای تماس با ايران، بايد 39 رقم شماره تلفن ميگرفتم! (شماره كارت تلفن و رمز و پيش شماره و پس شماره و …)

برداشت اول: بيش از 10 ثانيه انتظار، و چندين بوق كه يه چيزی بين بوق آزاد و اشغال بود! ( از نظر فركانس بوق زدن)

برداشت دوم: پيغام اتوماتيك: مشترك گرامي، تلفن شما به علت عدم پرداخت صورت حساب قطع ميباشد! ( نميدونستم من پول صورت حسابم رو ندم، تلفن اون بيچاره رو قطع ميكنند!)

برداشت سوم: بوق آزاد (كه شايد اين يكی درست بود و طرف منزل تشريف نداشت.)

برداشت چهارم: گيتار SPANISH خيلی باحال به همراه پيغام PLEASE LEAVE YOUR MESSAGE و از اين حرفا (نميدونستم مردم در ايران هم پيغام گير انگليسی دارند!)

برداشت پنجم: پيغام اتوماتيك: CIRCUIT IS NOT AVAILABLE FOR THE PERSON YOU ARE TRYING TO REACH. (يه جور ميگه انگار اگه به همسايه بغلی THE PERSON زنگ ميزدم، CIRCUIT موجود بود!)

توضيح: اين همه تلفن رو در فاصله 5 دقيقه زدم. ( فكر كنم بايد به پشتكار خودم آفرين بگم)

پس برداشت: بابا، اصلا نخواستيم. ميخواستم به يه دوست قديمی زنگ بزنم و تولد بچه اش رو تبريك بگم. فكر كنم اينجا براش پيغام بذارم زودتر بهش ميرسه: "مباركه كوچولو" ( ياد فيلم ترمينال افتادم كه بيچاره برای اينكه بره نيويورك يه امضای يادگاری بگيره، 9 ماه توی فرودگاه موند!)

نتيجه گيري: ظاهرا اينكه شما نميتونيد راحت تماس تلفنی با ايران بگيريد (يا از ايران با خارج) يك دليل مشخص نداره. شركت های مخابرات و شركت های كارت تلفن و ابر و ماه و فلك و خلاصه همه بر و بكس دست به دست هم دادند كه نشه كه بشه! (به سبك ابي!)Web Analytics