آرشيو


September, 2005

موهبت


من امروز از زير قطار گذشتم!
قطار امروز از روی من گذشت!
من امروز با دوچرخه از زير قطار گذشتم!
عجب موهبتی است اين "پل" !!
اگر نبود…كيفيت زندگي در كشورهای جهان


داشتم يه خبر از راديو فردا گوش ميدادم از گزارش مجله ECONOMIST در مورد رتبه بندی كشورهای جهان از نظر كيفيت زندگي. بر طبق اين گزارش، ايران در بين 111 كشور، رتبه 88 رو كسب كرده كه جای بسی تاسف داره. فكر ميكنم كه مردم ما واقعا استحقاق بهتر از اين رو دارند، با اين همه منابع طبيعی و آب و هوای خوب و سطح تحصيلات و…

اما من كنجكاو شدم كه برم و اصل گزارش رو ببينم. چيزی كه برام جالب بود، اشتباهاتی بود كه گزارش راديو فردا داشت:

اولا كه بالاترين كشور در اين رتبه بندي، كشور ايرلنده، نه نروژ اين جوری كه راديو فردا ميگه. همچنين راديو فردا بالاترين كشور رو در حوزه خليج فارس، كويت معرفی كرده كه صحيح نيست و قطر از اون بالاتره. اين جور اشتباهات ازيه وبلاگ يا پادكست تعجبی نداره، اما نه از يك راديوی حرفه اي مثل راديو فردا.ولاديمير


ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، ولاديمير يه چيزی رو از فرماندهی نيروی دريايی بركنار كرد و يه ولاديمير ديگه رو به جاش منصوب كرد.

سوال: اينها چرا همشون ولاديميرندWeb Analytics