آرشيو


June, 2006

خليج فارس


اين داستان جنگ ميان خليج فارس و خليج عرب هم همچنان ادامه داره و جالب اينه كه ظاهرا اين تنها چيزيه در دنيا كه ما ايرانيها رو متحد ميكنه. كافيه يه جای دنيا يكی جرات كنه و كلمه خليج رو بدون فارسش بياره. اون وقته كه از ايران و لوس آنجلس، حزب اللهی و جمهوری خواه و سلطنت طلب نامه مينويسند و تظاهراتی ميكنند كه بيا و ببين. و البته جالب اينه كه وقتی تاجيكها زرتشت رو و تركها مولوی رو و بقيه جاها عيد نوروز رو در يونسكو به نامشون سند ميزنند، كسی نيست كه شكايت كنه!

بگذريم. با اين كه در مورد مسئله خليج فارس، به هزار و يك دليل حق با ماست و اقدامات همه ايرانيها در مقابله با NATIONAL GEOGRAPHIC هم كاملا پسنديده بود، من نميفهمم ما چرا ديگه فكر ميكنيم به هر كس كه در مملكت خودش و يا تو خونه خودش هم ميخواد به اين يه وجب جا بگه خليج يا هر اسم ديگه، بايد اعتراض كنيم. نمونه اين اعتراضات، اين متنيه كه من با ايميل گرفتم. حالا اينكه خليج عرب يه اسم تخيليه، آيا دليل ميشه كه هيچ كس در كشور خودش هم حق نداشته باشه اون رو اسم دانشگاهش بذاره؟ مثلا اگه ما بخواهيم در ايران يه دانشگاه بسازيم و اسمش رو بذاريم “قورباغه پرنده”، آيا مردم بقيه كشور ها حق دارند نامه بنويسند و اعتراض كنند كه چرا ما اسم تخيلی رو دانشگاهمون گذاشتيم؟ به نظر من تنها كاری كه ما حق داريم در اين مسئله بكنيم اينه كه هيچ گونه رابطه علمی (و يا غير علمي) با اين موسسه تازه تاسيس نداشته باشيم. همين.Web Analytics