آرشيو


September, 2007

بازگشت به گذشته


يادمه بچه كه بودم، تلويزيون يه كارتون نشون مى داد به نام “خواب آقاى نيك”. ماجرا اين بود كه يه روز يه چكش ميخوره تو سر آقاى نيك كه يه مهندس بوده و اون بيهوش ميشه. در روياهاش بر مى گرده به زمانهاى قديم، زمانى كه تكنولوژى خيلى هنوز ابتدايى بوده. بعدش اين آقاى نيك با دانشى كه داشته، به مردم اون زمان ياد مى ده كه چه جورى ابزار آلات جديد بسازند، و خلاصه در آخر كارتون، اون مردم، هر چى كه فكرش رو بكنيد داشتند و خلاصه آخر تكنولوژى شده بودند.

من از اون زمانى كه اين كارتون رو ديدم، هميشه فكر ميكردم كه اگه من برگردم به زمان قديم، چه كارهايى ميتونم بكنم.

شما هم اگه علاقمندين كه به اين سوال جواب بدين، ميتونين يه سرى به اين صفحه بزنيد و تستى كه اونجا هست رو جواب بدين.

من كه بعد از زدن اين تست به اين نتيجه رسيدم كه چيزى در مورد مبانى اصلى علم نميدونم و در نتيجه اگه برگردم به گذشته، خيلى كار خاصى نمى تونم بكنم.

شما هم يه امتحانى بكنيد. شايد شما به نتيجه ديگه اى رسيدين.دين و ورزش


حتما در مورد مبحث جدايى دين از سياست زياد شنيدين. خصوصا اين از اون مسائليه كه در ايران هميشه بحثش داغه. اما ديروز داشتم يه گزارش رو از تلويزيون ميديدم در مورد جدايى دين از ورزش. كلى جر و بحث در گرفته بود بر سر اينكه آيا ورزشكار ها اجازه دارن كه هى خدا رو بكشن وسط زمين يا نه. يكى از كارشناس هايى كه در اين زمينه نظر مى داد، ميگفت:

“وقتى دو طرف يك مسابقه دعا مى كنند كه خدا كمكشون كنه و در آخر يكيشون مى بازه، آيا اين به اين معنيه كه خدا به يكيشون كمك نكرده؟!”

در انتهاى گزارش هم چند جمله طنز آميز رو از قول خدا نقل كرد:

“ببينيد، فرزندان من. هر روز هزاران نفر در آفريقا از گرسنگى و بيمارى ميميرند. همه جاى دنيا پر از جنگ و كشتاره. من خيلى ديگه وقت ندارم كه به اين فكر كنم كه كدوم شما بهتره در مسابقه برنده بشيد. اگه ميخواهيد مسابقه رو ببريد، لطفا بيشتر تمرين كنيد و وقت من رو هم براى اين چيزهاى الكى نگيريد!”

به ياد ورزش در كشور خودمون افتادم كه عميقا به اين مسئله گره خورده. جمله همه در ابتداى بازى اينه كه به يارى خدا حتما مى بريم. و جالبه كه به طور متوسط خدا فقط در نصف موارد به هر تيمى كمك مى كنه!!

يادش بخير اون جمله حكيمانه كه مى گفت: “مربيمون عرق خور بود، همش مى باختيم. وقتى نمازخون شد، برديم!!”Web Analytics